subject
Physics, 23.11.2022 10:55 kuanjunjunkuan

What bill do you wish to be drafted and propose by the congress

ansver
Answers: 3

Another question on Physics

question
Physics, 28.10.2019 21:29
What is the gained potential energy? f=100n, 5kg, d=20m, 30°, 0.25
Answers: 3
question
Physics, 23.11.2019 16:28
Isa sa mga programa ng barangay maligaya ay ang pagkakaroonng feeding program para sa mga batang walo hanggang sampungtaong gulang. sila ay binibigyan ng pagkaing sapat at nagtataglay ngmga bitaminang kailangan ng katawan. sa palagay mo ba ay dapatmaisulong ang programang ito para sa kapakanan ng mga batangnangangailangan ng wastong nutrisiyon? bakit? ​
Answers: 1
question
Physics, 26.11.2019 11:28
Aroller coaster car rapidly pick up speed as it rolls down a slope. as it start down the slope, its speed is 4 minute/second. but 3 second later at the bottom of the slope, its speed 22minute/second. what is average acceleration
Answers: 1
question
Physics, 02.12.2019 20:28
If you given a chance, to make a research, what wpould be your specific concentration
Answers: 1
You know the right answer?
What bill do you wish to be drafted and propose by the congress...
Questions
question
Health, 04.04.2022 13:25
question
Science, 04.04.2022 13:25
question
Filipino, 04.04.2022 13:25