subject
Math, 28.10.2019 15:29 pataojester10

Painter can finish painting a house in 30 days if he has been painting for 24 days what percent of the painting job has he not completed yet ​

ansver
Answers: 1

Another question on Math

question
Math, 28.10.2019 17:29
Find the x& y intercepts f(x)=2x²-3x²-5x-3​
Answers: 3
question
Math, 28.10.2019 20:29
Example of combined variation with solutions
Answers: 3
question
Math, 28.10.2019 20:29
Gustong bumili ng 6 na basket ng mangga ang aking tatay, bawat basket ay may laman na 10 na mangga. ilan lahat ang bilang ng mangga? ano ang pamilang na pangungusap? ​
Answers: 1
question
Math, 28.10.2019 20:29
Aparking lot has motorcycles and cars. how many motorcycles and cars are there in parking lot with 13 vehicles and 40 tires​
Answers: 1
You know the right answer?
Painter can finish painting a house in 30 days if he has been painting for 24 days what percent of t...
Questions
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 23.10.2020 04:18
question
Science, 23.10.2020 04:18
question
Technology and Home Economics, 23.10.2020 04:18