Filipino
Filipino, 05.12.2021 08:55, rhaineandreirefuerzo

Upang malapatan ng wakas o makapagbigay ng maaaring mangyari sa kuwentong napakinggan o nabasa, kailangang unawain nang mabuti ang mga pangyayari sa kuwento. Ang wakas ay kailangang kaugnay ng mga pangyayari sa

kuwento. Ito ay karaniwang resulta ng mga kilos na ginawa ng mga tauhan sa

kuwento. Maaaring maibigay ang wakas o kinalabasan ng mga pangyayari sa

kuwento sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga naunang pangyayari hanggang sa

tunggalian at kasukdulan.

Basahin at unawain mong mabuti ang kuwentoat sagutin ang mga tanong

at gawain sa ibaba nito.

BASAHIN PO MABUTI ANG KWENTO


Upang malapatan ng wakas o makapagbigay ng maaaring mangyari sa

kuwentong napakinggan o nabasa, k

Answers

Ответ
The correct answer was given: nelspas422

answer:

answer has been deleted

Ответ
The correct answer was given: Brain

answer:

ano po yung tula? pakilagay po para masagot. salamat.

Ответ
The correct answer was given: Brain

answer:

so?

explanation:

Another question on Filipino

question
Filipino, 28.10.2019 16:29
Inihalintulad si don juan sa isang
Answers: 2
question
Filipino, 28.10.2019 17:29
Ano ang ibig sabihin ng panliliit ng mata ng isang tao? ​
Answers: 2
question
Filipino, 28.10.2019 17:29
Ano ang mahihinuha mo sa yamang-tao ng asya?
Answers: 1
question
Filipino, 28.10.2019 18:29
Asan mas madali maintindihan napapanood o nababasa
Answers: 2
Do you know the correct answer?
Upang malapatan ng wakas o makapagbigay ng maaaring mangyari sa kuwentong napakinggan o nabasa, kai...
Questions
question
English, 07.04.2021 18:55
question
History, 07.04.2021 18:55
question
Science, 07.04.2021 18:55

Total solved problems on the site: 22800176