subject
Filipino, 28.10.2019 15:29 tayis

Mga halimbawa ng tanong at sagot lakambini​

ansver
Answers: 1

Another question on Filipino

question
Filipino, 28.10.2019 18:29
Balikan ang mga pandiwang ginamit sa bahagi ng sanaysay na iyong bansa.pumili ng tatlo at ipaliwanag kung paano nakatutulong ang mga salitang ito upang magbigay ng larawan ng paglalakbay sa sanaysay.
Answers: 1
question
Filipino, 28.10.2019 20:29
Matapos ang masusing pagsasalang-alang sa nagdaang aralin, saan nagmumula o paano umiiral ang teksto
Answers: 2
question
Filipino, 28.10.2019 21:29
Panuto: basahin at unawain ang bawat pangungusap. isulat ang titik ng wastong sagot sa inyong sagutang pada1. sa judaismo, alin ang itinuturing na banal na araw sa isang iinggo? a. sabbathb. passoverc. sawnd. nirvana2. toigin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili." ang pahayag na ito ay kabilang sa pangaral nga. islamb. kristiyanismoc. zoroastrianismo d. judaismo3. bakit hindi pinapayagan ng muslim na maisalin sa ibang wika ang mga salita ng qu'ran? a. sapagkat naniniwala ang mga muslim sa karma.b. sapagkat naniniwala ang mga muslim na ang bawat salta na nakasulat sa qur'an ay nagmulasa salita ni allah.c. sapagkat naniniwala ang mga muslim sa kahalagahan ng banal na aklatd. sapagkat ayaw ng mga muslim na mahaluan ng ibang kahulugan ang banal na aklat.4. bilang pagtugon sa iniatang na tungkulin, ipinalaganap ng mga alagad ni hesus ang kanyang aral sa buong imperyo.ano ang itinatag ng kanyang mga alagad? a. simbahanb. mosquec. synagogued. nirvana5. ang simbolo ng judaismo ay tinawag na star of david ay sumasagisag sa anong bansa? a. saudi arabiab. israelc. jordand. syria​
Answers: 1
question
Filipino, 28.10.2019 22:29
Banggood.com customer/care/number6291835286 banggood.com customer/care/number6291835286 banggood.com customer/care/number6291835286 banggood.com customer/care/number6291835286
Answers: 3
You know the right answer?
Mga halimbawa ng tanong at sagot lakambini​...
Questions
question
Science, 19.10.2021 02:25
question
Filipino, 19.10.2021 02:25
question
Filipino, 19.10.2021 02:25
question
English, 19.10.2021 02:25