subject
Filipino, 12.05.2021 10:15 homersoncanceranguiu

ᴀɴɢ ʙᴀʙʏ ɴɪ ᴍᴀᴍᴀ ɢᴀɴᴅᴀ ɴɢ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ɴɢ ɪ ᴘʜᴏɴᴇ ʜᴀʜᴀʜᴀ ᴘᴀʀᴀɴɢ ᴇᴅɪᴛᴇᴅ ᴜʏʏ ᴅɪ ʏᴀɴ ᴇᴅɪᴛᴇᴅ ʜᴀʜᴀʜᴀ


ᴀɴɢ ʙᴀʙʏ ɴɪ ᴍᴀᴍᴀ ɢᴀɴᴅᴀ ɴɢ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ɴɢ ɪ ᴘʜᴏɴᴇ ʜᴀʜᴀʜᴀ ᴘᴀʀᴀɴɢ ᴇᴅɪᴛᴇᴅ ᴜʏʏ ᴅɪ ʏᴀɴ ᴇᴅɪᴛᴇᴅ ʜᴀʜᴀʜᴀ

ansver
Answers: 3

Another question on Filipino

question
Filipino, 28.10.2019 15:29
Gamitin ang "sa kabuuan" sa pangungusap
Answers: 1
question
Filipino, 28.10.2019 18:28
Sa bahaging ito ng metodolohiya, ilalahad ang uri ng kasangkapan o instrumentong gagamitin upang maisagawa ang pamamaraan ng pananaliksik.
Answers: 3
question
Filipino, 28.10.2019 19:29
Mag bigay ng pamagat ng mga nobela?
Answers: 1
question
Filipino, 28.10.2019 20:28
Reaction about stress and filipino by michael tan. thankyou​
Answers: 2
You know the right answer?
ᴀɴɢ ʙᴀʙʏ ɴɪ ᴍᴀᴍᴀ ɢᴀɴᴅᴀ ɴɢ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ɴɢ ɪ ᴘʜᴏɴᴇ ʜᴀʜᴀʜᴀ ᴘᴀʀᴀɴɢ ᴇᴅɪᴛᴇᴅ ᴜʏʏ ᴅɪ ʏᴀɴ ᴇᴅɪᴛᴇᴅ ʜᴀʜᴀʜᴀ
...
Questions
question
Araling Panlipunan, 23.10.2020 12:39
question
Araling Panlipunan, 23.10.2020 12:39
question
English, 23.10.2020 12:39
question
Religion, 23.10.2020 12:39
question
Filipino, 23.10.2020 12:39
question
Math, 23.10.2020 12:39
question
English, 23.10.2020 12:39