subject

Pls help i need this today ASAP


Pls help i need this today ASAP

ansver
Answers: 2

Another question on Edukasyon sa Pagpapakatao

question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 18:28
Paano napalawak ng pagmamahal sa bayan ang pakikipagkapuwa? a. nagmumulat ng kamalayan sa mga tao sa mga isyu at problema ng bayan. b. gumagamit ang midya at teknolohiya sa pagpapalawak ng kawilihan at kaalaman. c. nagbibigay ng pagkakataon sa mga mamamayan na magkaisa, magtulungan, at magdamayan. d. nagtataguyod ng reporma ng pamahalaan para sa mas mabuting pamumuno.
Answers: 3
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 18:29
Magbigay ng pagkaing diwa tungkol sa emosyon
Answers: 2
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 17:29
Ano ang kahalagahan ng lipunang political,prinsipyo ng subsidiarity, at prinsipyo ng pagkakaisa o solidarity
Answers: 1
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 18:29
Ano ang batayan bakit may maling konsensya?
Answers: 2
You know the right answer?
Pls help i need this today ASAP
...
Questions
question
Health, 05.04.2022 09:55
question
Filipino, 05.04.2022 09:55
question
Math, 05.04.2022 09:55
question
Math, 05.04.2022 09:55