subject

Hahahh boring \ \color{lime}{••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••}


\ \color{pink}{••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••}
\ \color{red}{••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••}
\ \color{blue}{••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••}
\ \color{yellow}{••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••}
\ \purple{••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••}
\ \pink{••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••}

ansver
Answers: 3

Another question on Araling Panlipunan

question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 16:29
Mga sanhi at epekto ng mga patakaran sa ating mga kastila ano ano ito?
Answers: 1
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 18:28
Bakit kailangan isaalang-- alang ang pagkakailangkang ng mga pilipino​
Answers: 1
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 19:29
Dahilan ng page unlad ng kabihasnang maya
Answers: 1
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 21:28
Bakit kaya piniling manirahan ng mga sinaunang pilipino sa tabi ng ilog at dagat​
Answers: 2
You know the right answer?
Hahahh boring

...
Questions
question
Computer Science, 12.03.2021 02:15
question
English, 12.03.2021 02:15
question
Music, 12.03.2021 02:15
question
Math, 12.03.2021 02:15