subject
Araling Panlipunan, 04.12.2021 02:15 kelly072

1. Ang maliit na pagawaan, industriyang pantahanan, tindahang sari-sari, at paglalako ng isda ay mga halimbawang nakapaloob sa maliit na yunit ng ekonomiya na tinatawag na ___
A. Makroekonomiks
B. Sosyoekonomiks
C. maykroekonomiks
D. ekonometriks

2. Ito ay tumutukoy sa dami ng produkto at serbisyo na kaya at handang bilhin ng mga konsyumer sa alternatibong presyo sa isang takdang panahon.
a. Ekonomiks
b. Maykroekonomiks
c. Demand
d. Suplay

3. Ayon sa batas na ito, ang mamimili ay makabibili ng maraming produkto kapag ang
presyo ay mababa, subalit kapag ang presyo ay mataas, kakaunti ang kayang bilhin.
a. Batas ng Demand
b. Batas ng Suplay
c. Batas ng Bumababang Dagdag na Pakinabang
d. Batas ng Pahambing na Kalamangan

4. Sa Demand Function ng turon na Qd=150-20P, ilan ang quantity demanded (Qd) kung ang presyo ng isang turon ay P 5.00?
a. 30
b. 40
c. 50
d. 60

5. Kapag ang kurba ng demand ay gumagalaw mula itaas, pababa at pakanan o downward sloping, ito ay nagpapahiwatig ng
a. walang kaugnayan ang demand sa presyo
b. hindi nagbabago ang presyo ayon sa demand
c. negatibong ugnayan ng presyo sa dami ng demand
d. positibong ugnayan ng presyo sa dami ng demand

7. Ang demand sa strawberry jam ay tumaas dahil sa pag-e-endorso ng isang sikat na artista. Ang salik na nakapagpabago sa demand nito ay
a. Impluwensiya ng pag-aanunsiyo
b. Pagbaba ng presyo
c. Rekomendasyon ng kaibigan
d. Okasyon

8. Ano ang tawag sa mga produkto na kinukonsumo nang sabay dahil mababawasan ang kapakinabangan ng isang
produkto kung gagamitin nang mag-isa
a. Normal goods
b. Supplementary goods
c. Complementary goods
d. Substitute goods

9. Ito ay tumutukoy sa halagang katumbas ng isang produkto. Ito ang pangunahing salik na nakaapekto sa demand.
a. Presyo
b. Kita
c. Panahon
d. Ekspektasyon

10. Mataas ang demand ng cell phone kahit mataas ang halaga nito. Nangangahulugang ang pagkakaroon nito ay indikasyon
na
a. Mataas na kita ng mga tao sa bansa
b. Matatag na ang kalagayan sa buhay ng tao
c. Maipakita lamang ang katayuan sa buhay
d. Mulat na ang mg tao sa kahalagahan ng makabagong teknolohiya

ansver
Answers: 1

Another question on Araling Panlipunan

question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 19:29
Ang distaniya na itinatag ni liu bang?
Answers: 3
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 21:29
Ano ang pagkakaiba ng edukasyong pormal at edukasyong di pormal
Answers: 1
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 22:29
Isang malawak na bulwagan kung saan may mga karugtung na silid tungo o mula rito
Answers: 3
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 22:29
Ano ang formula ng demand funtion
Answers: 3
You know the right answer?
1. Ang maliit na pagawaan, industriyang pantahanan, tindahang sari-sari, at paglalako ng isda ay mg...
Questions
question
Araling Panlipunan, 17.02.2021 09:15
question
Math, 17.02.2021 09:15
question
English, 17.02.2021 09:15
question
Math, 17.02.2021 09:15